Categories
News

ฉนวนกันเสียง : ฉนวนผนังภายใน

ฉนวนกันเสียง : ฉนวนผนังภายใน ฉนวนผนังภายในช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายภายในอาคาร ได้ทั้งที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์1 ฉนวนผนังภายในติดตั้งได้หลายวิธี ตามวัตถุประสงค์เพื่อลดการถ่ายเทความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง หรือยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัย

เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฉนวนผนังภายในของร็อควูล รวมถึงคุณประโยชน์และการประหยัดที่คุณจะได้รับ

ทำไมต้องใช้ฉนวนผนังภายใน
การติดตั้งฉนวนผนังภายในที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในวิธีควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย และเพิ่มคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดีที่สุด

ฉนวนผนังภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงาน และสร้างบรรยากาศสะดวกสบายให้พื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน โดยสามารถติดตั้งได้กับผนังภายในทุกประเภท

ผนังสำเร็จรูป – ผนังกั้นห้องที่ไม่ต้องรับน้ำหนักอาคาร โดยทั่วไปมักเป็นผนังโครงคร่าวไม้หรือโลหะปิดทับด้วยผิวปูนหรือวัสดุใกล้เคียง
ผนังเบา – ลักษณะการก่อสร้างคล้ายผนังสำเร็จรูป แต่ติดตั้งอยู่ด้านในของผนังภายนอก ผนังภายในชนิดนี้มักออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกสบายให้ตัวอาคาร
ผนังกั้นห้อง – เรียกอีกชื่อว่าผนังกั้นพื้นที่ ใช้แยกห้องพัก บ้าน หรือห้องที่อยู่ติดกันในเขตที่พักอาศัย
อาคารบางประเภท เช่น อพาร์ตเมนต์ อาจติดตั้งฉนวนผนังภายในได้สะดวกและง่ายกว่า เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคาร เช่น การติดตั้งฉนวนผนังเบาก่อนปิดผิววัสดุและทาสีทับ เป็นต้น

สำหรับผนังกั้นห้องและผนังสำเร็จรูป การติดตั้งฉนวนจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับเสียงระหว่างห้องและพื้นที่การใช้งาน

คุณประโยชน์ของฉนวนผนังภายในร็อควูล:

-ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร
-ป้องกันอัคคีภัย
-ค่าติดตั้งราคาถูก
-มีคุณสมบัติในการสกัดกั้นและดูดซับเสียง
-เพิ่มบรรยากาศสวยงาม

การคำนวณความคุ้มค่า
จำนวนฉนวนที่ต้องใช้และค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ความหนาของผนัง และจำนวนด้านผนังที่ต้องการติดฉนวน

ผนังเบามักสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ความหนาของฉนวนจึงมักจำกัดอยู่ที่ 50 – 100 มิลลิเมตร ทั้งนี้คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนประกอบการพิจารณา เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิให้ตัวผนังได้

การติดตั้งฉนวนบนผนังกั้นพื้นที่ระหว่างที่อยู่อาศัยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และป้องกันการถ่ายเทความร้อนระหว่างพื้นที่ได้